Hendi – Évideur à Légumes Inox – 110mm

REF : 856086

Évideur à Légumes Inox – 110mm – Hendi – Référence : 856086

6,00

Description

Spécification Art Nr : 856086 – : 110 mm mm : 220 DocumentsDecl of Compl Garnishing Tools 855768-856253 2015-03-12